تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۲۳:۰
برنامه زمانبندی سخنرانی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر تیتکانلو
برنامه زمانبندی سخنرانی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر تیتکانلو
 
برنامه سخنرانی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر فاروج مصوب ششمین جلسه هیأت اجرایی شهرستان تیتکانلو


کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان فاروج
منبع : فرمانداری فاروج