تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۲۲:۵۹
برنامه زمانبندی سخنرانی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر فاروج
برنامه زمانبندی سخنرانی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر فاروج
برنامه سخنرانی نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر فاروج مصوب ششمین جلسه هیأت اجرایی شهرستان فاروج


کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان فاروج
منبع : فرمانداری فاروج