تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۲۲:۲۰
جلسه هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان فاروج
جلسه هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان فاروج
جلسه هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان فاروج به مدیریت آقای ابوالحسن نجفی فرماندارشهرستان جهت بررسی مصوبات شوراهای اسلامی شهر های فاروج و تیتکانلو برگزار گردید.

دراین جلسه تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای فاروج به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.


​روابط عمومی فرمانداری فاروج
منبع : فرمانداری فاروج