تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۴
برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان راز و جرگلان
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
برگزاری  جلسه آموزشی و توجیهی هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان راز و جرگلان
منبع : فرمانداری رازوجرگلان