تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | ۲۰:۳۱
جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست شهرستان فاروج
جلسه کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست شهرستان فاروج
جلسه کمیته فنی ذیل کارگروه زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری، آمایش سرزمین و محیط زیست در روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 به مدیریت آقای ابوالحسن نجفی فرماندار فاروج و حضور گروه نمایندگان ادارات کل استانی و تعدادی از مدیران شهرستانی درفرمانداری شهرستان فاروج برگزار گردید.


در این جلسه کلیات طرح جامع شهر فاروج که توسط شرکت مشاور مطالعه و تهیه گردیده بود به بحث و بررسی اعضای حاضر گذاشته شده و درنهایت درخصوص نقاط ضعف و نیازمندی های طرح تصمیم گیری گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری فاروج نجفی که در جلسه بررسی طرح جامع شهر فاروج سخن می گفت؛ در جمع بندی نظرات ارئه شده به ضرورت توجه به پتانسیل های شهر فاروج تأکید نموده و گفت: « طرح جامع شهر باید دربرگیرنده نقاط قوت و پوشش دهنده کاستی های موجود باشد؛)
در پایان جلسه مقرر شد طرح مذکور جهت  رفع نواقص و ایرادات مورد بازنگری قرار گیرد.


​روابط عمومی فرمانداری فاروج
منبع : فرمانداری فاروج