تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ | ۲۱:۵
جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان فاروج
جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان فاروج
در روز سه شنبه مورخ 1399/11/28 جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان فاروج به مدیریت مهندس قاسم زاده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار فاروج و حضور مدیران دستگاه های عضو این شورا در سالن شهید باهنر فرمانداری برگزار گردید.

دراین جلسه و پس از بحث و تبادل نظر و باتوجه به کاهش نزولات جوی و کاهش ذخیره آب سد چری مقرر گردید علاوه بر جلوگیری از کشت های دارای میانگین بالای مصرف آب در فصل بهار برنامه ی مدون آبیاری، برداشت و ذخیره آب این سد تنظیم شود.

همچنین جهت جلوگیری از بروز تنش آبی باتوجه به گرم شدن هوا، برداشت آب توسط کشاورزان جهت محصولات خود از چاه ها بصورت برنامه ریزی شده صورت پذیرد.

روابط عمومی فرمانداری فاروج
منبع : فرمانداری فاروج