بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از مرکز جامع بهداشت بخش سنخواست
بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از مرکز جامع بهداشت بخش سنخواست
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان جاجرم: دکتر پور نقی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی به همراهناصری مقدم بخشدار سنخواستو صادقی سرپرست شبکه بهداشت شهرستان جاجرم از مرکز جامع بهداشت بخش سنخواست بازدید نمود. در این بازدید دکتر پور نقی ضمن بررسی وضعیت بهداشت و درمان و آخرین وضعیت واکسیناسیون کرونا در بخش سنخواست ضمن تشکر از کادر درمان پیگیر مسائل و مشکلات حوزه اداری و کادر درمان بخش قرار گرفتند. لازم به ذکر می باشد درخواست درمانگاه شبانه روزی و سایر مسائل و مشکلات بهداشت ودرمان بخش توسط ناصری مقدم بخشدار سنخواست مطرح و پیگیری شد.
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۵
منبع فرمانداری جاجرم
تعداد بازدید : ۶۱۱

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی