طرح پایش و نظارت بر حقوق شهروندی
طرح پایش و نظارت بر حقوق شهروندی
شماره تماس فرمانداری(تلفن گویا): ۳۶۴۲۲۱۶۱ شماره تماس بخشداری مرکزی: ۳۶۴۲۴۸۶۶ شماره تماس بخشداری خبوشان: ۳۶۴۶۵۱۷۱
شماره تماس فرمانداری(تلفن گویا): 36422161


شماره تماس بخشداری مرکزی: 36424866

شماره تماس بخشداری خبوشان:  36465171
 
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۳
منبع فرمانداری فاروج
تعداد بازدید : ۶۰۰

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی