دیدار با مدیرکل سازمان دامپزشکی خراسان شمالی
دیدار با مدیرکل سازمان دامپزشکی خراسان شمالی
در روز سه شنبه مورخ 1400/06/30 دکتر رمضانی مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی به همراه مدیر شهرستانی این سازمان با حضور در دفتر فرماندار فاروج با آقای ابوالحسن نجفی دیدار نمودند.

در این دیدار درخصوص کلیات برنامه های سازمان دامپزشکی در شش ماهه دوم امسال بحث و تبادل نظر شد.

​روابط عمومی فرمانداری فاروج
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۳۰
منبع فرمانداری فاروج
تعداد بازدید : ۷۸۴

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی