برگزاری مانور اموزشی برای سر کاربران و کاربران شعب اخذ رای شهرستان راز و جرگلان
برگزاری مانور اموزشی برای سر کاربران و کاربران شعب اخذ رای شهرستان راز و جرگلان
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۴۲

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی