برگزاری جلسه هیئت اجرایی در خصوص انتخاب اعضای شعب ثبت نام و  اخذ رای شهرستان راز و جرگلان
برگزاری جلسه هیئت اجرایی در خصوص انتخاب اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای شهرستان راز و جرگلان
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۱
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۲۷

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی