جلسه هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان فاروج
جلسه هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان فاروج
جلسه هیئت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی شهرستان فاروج به مدیریت آقای ابوالحسن نجفی فرماندارشهرستان جهت بررسی مصوبات شوراهای اسلامی شهر های فاروج و تیتکانلو برگزار گردید.

دراین جلسه تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای فاروج به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.


​روابط عمومی فرمانداری فاروج
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
منبع فرمانداری فاروج
تعداد بازدید : ۳۷

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی