برگزاری  جلسه آموزشی و توجیهی هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان راز و جرگلان
برگزاری جلسه آموزشی و توجیهی هیئت نظارت بر انتخابات شهرستان راز و جرگلان
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۲۹

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی