برگزاری جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان راز و جرگلان
برگزاری جلسه ستاد مقابله با کرونا شهرستان راز و جرگلان
روابط عمومی فرمانداری راز و جرگلان
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۳
منبع فرمانداری رازوجرگلان
تعداد بازدید : ۱۵۷

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی