طرح توسعه امامزاده سید عباس با ورود آستان قدس اجرا می شود
استاندار خراسان شمالی:
طرح توسعه امامزاده سید عباس با ورود آستان قدس اجرا می شود
استاندار خراسان شمالی گفت: ورود آستان قدس به طرح توسعه امامزاده سید عباس بجنورد بعنوان مجری کار قطعی است و مدیران دستگاه های اجرایی مانع اجرای طرح نشوند.
 به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل استانداری خراسان شمالی محمد علی شجاعی در نشست پیگیری مصوبات امامزاده سید عباس افزود: طرح نهایی توسعه امامزاده را باید تا ده روز آینده قطعی شود تا بتوانیم پیشنهادات خود را در ارتباط با جانمایی اولیه طرح با آستان قدس مطرح کنیم. وی با تاکید بر اینکه تمام اختلافات دستگاه های اجرایی متولی با یکدیگر باید در قالب تشکیل کمیته ها حل شود، تصریح کرد: نقطه نظر تمام دستگاه های اجرایی متولی احصا شود. شجاعی اجرای طرح توسعه امامزاده را موجب تحول اقتصاد استان و افزایش درآمد مردم دانست .
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۴
منبع اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خراسان شمالی
تعداد بازدید : ۴۷۹

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی